Sản phẩm liên kết là những sản phẩm của đối tác đã được kiểm chứng công năng, chất lượng bởi RaiHouze.

Tiêu chí lựa chọn sản phẩm liên kết:

  • Xác định rõ nguồn gốc.
  • Kiểm tra đúng công năng, tác dụng.
  • Giá cạnh tranh.