Ngoài sản phẩm đặc biệt là Nhà Di Động RH, RaiHouze tập trung vào những sản phẩm phục vụ cho người xây nhà và thầu xây dựng cụ thể là: Móng Kim Cương RH loại A, Móng Kim Cương RH loại C, các công cụ dụng cụ trong xây dựng, phụ gia và một số sản phẩm nội thất.